Akder - Akışkan Gücü Derneği

Ülkemizde ve dünyada Hidrolik ve Pnömatik sektörü, makine imalat sanayi ve diğer bir çok sanayi dalları için çok önemli teknolojik proje ve ürün gruplarını temsil etmektedir. Bu çerçevede derneğimiz de bu sektörün bir sivil toplum kuruluşu olarak teknik ve ticari konularda belirli bir kalite, standart ve etik kurallar dizisine uyulmasını sağlamayı hedeflemiştir. Biz bu değerleri topluca “SEKTÖREL DEĞERLER” olarak adlandırıyoruz.

Derneğimiz üyesi olarak, bu değerlere uymayı taahhüt eden ve piyasada faaliyet gösteren firmalar belirli bir faaliyet kalitesine sahip olacaklarından, her zaman tercih edilme ayrıcalığına da sahip olacaklardır.

 

Bu değerleri kabul ve taahhüt eden tüm AKDER üyelerinin kamu ve özel kesime ait tüm ilgili kurumlara duyurulması, bu firmaların tercih edilen partnerler olarak kayda alınmasını sağlayacağına inanıyoruz. Bu durum ayrıca dernek olarak AKDER’in de tüm kamu ve özel kesim kuruluşları tarafından ciddi muhatap alınmasını sağlayacak ve sektörün bir çok probleminin çözümünde önemli katkılar sağlayacaktır.

 

Tüm AKDER üyeleri, aşağıda “SEKTÖREL DEĞERLER” olarak adlandırdığımız tüm hususları yeni ve eski üye farkı olmaksızın kabul ve taahhüt ederler.

1.Tüm AKDER üyesi kuruluşlar üretim, satış ve pazarlamasını yaptıkları Hidrolik ve Pnömatik ürünlerin ve bu ürünler için kullanılan hammaddelerin sertifikalarını, müşterilerinin talep etmesi halinde yazılı belge olarak verirler.

2.Tüm AKDER üyesi kuruluşlar, müşteri tasarımına ve talebine göre üretilenler dışındaki Hidrolik ve Pnömatik ürünlerinin katalog bilgilerini yazılı belge olarak müşterilerine verirler. Müşteri tasarımına veya talebine göre üretilen ürünlerin ise müşteri tarafından talep edilmesi halinde yedek parça belgelerini vermek ve en az 5 yıl süre ile yedek parça taleplerini karşılamak durumundadırlar.

3.AKDER üyesi kuruluşlar üretim, satış ve pazarlamasını yapmakta oldukları Hidrolik ve Pnömatik ürünlerin ve sistemlerin test raporlarını ve satış sonrası hizmetlerini müşterilerine vermek durumundadırlar.

 4.AKDER üyesi kuruluşlar; üretim, satış ve pazarlamasını yapmakta oldukları  Hidrolik ve Pnömatik ürünlerin ve sistemlerin satış öncesi ve satış sonrası teknik destek hizmetlerini müşterilerine vermek durumundadırlar.

 5.AKDER üyesi kuruluşlar kendi işyerleri için ihtiyaç duyacakları elemanları, bilinçli olarak diğer üye firmalardan transfer etmeme konusunda prensip olarak görüş birliği içindedirler.

 6.AKDER üyesi kuruluşlarda çalışan elemanların diğer bir üye firmaya iş başvurusu yapması durumunda başvuru yapılan firma yönetimi, başvuruyu yapan personelin halen çalıştığı firmanın yönetimine bilgi vermek ve onayını almadan personel alımı yapmamak konusunda mutabık olmuşlardır.

 7. AKDER üyesi herhangi bir kuruluştan ayrılarak yeni iş yeri açan kişilere malzeme verilmesi koşullarında, mevcut pazar koşullarını bozmaya elverecek davranışlardan ve uygulamalardan kaçınma konusunda AKDER üyeleri görüş birliği içindedirler. 

 8.Tüm AKDER üyeleri, diğer üye üyenin mümessili veya tek yetkili satıcısı olduğu bir firmanın mümessili veya tek yetkili satıcısı olmaya yönelik çalışmalarda bulunmazlar.

 9.AKDER üyesi kuruluşlar meslek lisesi, teknik lise ve üniversite öğrencilerine staj imkanı sağlayarak öğrencilerin mesleki gelişmelerine katkı sağlarlar.

 10.Ülkemizin globalleşen dünyada çok güçlü bir endüstriye ihtiyacı vardır. Güçlü bir endüstri yapısının ise standartlara önem veren, kalite bilinci gelişmiş bir yan sanayiye ve tedarik zincirine ihtiyacı vardır. Bu nedenle Hidrolik ve Pnömatik Sektörünün güvenilirliğinin ve saygınlığının sürekli olarak geliştirilmesine AKDER üyesi kurumlar destek verirler.

 11.AKDER üyesi kuruluşlar çevre sağlığına azami dikkati göstererek, çevre kirliliğini önlemek için en başta kendisi gerekli tedbirleri alır ve elemanlarını bu konuda en üst seviyede eğitir. Yakın çevresindeki firmaların da bu konuda gerekli faaliyetleri göstermesi için onları teşvik eder, destek verir.

 12.AKDER üyesi kuruluşlar, iş sağlığı ve iş güvenliği için yasada verilen kurallara en yüksek seviyede riayet ederler. Çalışanlarının bu konularda bilinçlenmeleri için gerekli eğitim programlarını uygularlar.

 13.AKDER üyesi kuruluşlar üye olmayan aynı sektördeki diğer kuruluşların da yukarıda belirtilen değerlere ulaşmasını desteklerler

Yukarıda belirtilen kurallar AKDER yönetim kurulunca üzerinde uzun süre çalışılmış, önceki başkanlarımız tarafından gözden geçirilmiş ve 14.07.2010 tarihli yönetim kurulunda kabul edilerek tüm üyelere duyurulmasına karar verilmiştir.